Niyâzî-i Mısrî

Niyâzî-i Mısrî

Eser, sadece İslâmiyet sonrasında en az bin yıllık geçmişi olan büyük Türk edebiyatının kurucu şahsiyetlerini günümüz okuyucusu ile buluşturma maksadıyla “Türkçeyi Kuranlar” projesi çerçevesinde hazırlandı. Bu eserde Niyâzî-i Mısrî hakkında bilgi ve seçme şiirler yer almaktadır. Bu çalışmadaki şiirler Kenan Erdoğan’ın tenkitli metin olarak hazırladığı Niyâzî-i Mısrî Dîvânı’ndan seçildi. Bu şiirler, transkripsiyon işaretleri ve dönemin imlâ özelliklerinden mümkün olduğunca ayrıştırılarak Mustafa Tatçı’nın hazırlamış olduğu Dîvân-ı İlâhiyat’tan da yararlanarak günümüz okuyucusunun kolayca okuyabileceği bir şekilde yeniden dizildi.

Açıklama

İki kaşın arasında çekti hatt-ı istivâ
“Alleme’l-esmâ”yı tâlim etti ol hattan Hudâ
Zât-ı ilme Mustafâ esmâya Âdem’dir emîn
İkisinden zâhir olmuştur ulûm-ı enbiyâ
Zât u esmâ vü sıfât ef’âl ü âsâr cümleten
Her zamânda bir velînin vechine bunlar ziyâ

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Niyâzî-i Mısrî” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir