Osmanlının Kayıp Atlası

Osmanlının Kayıp Atlası

Kitapta Mustafa Armağan, bilinen araştırmacı kimliğiyle Osmanlı’ya dair oluşturulan önyargıları bir bir yıkıyor. Toplam 16 yazının yer aldığı Osmanlı’nın Kayıp Atlası, 4 ana bölüme ayrılmış durumda.
“Hakkı yenmiş bir tarih” başlığını taşıyan birinci ana bölümde, önce Türkiye’de yaygın olan Osmanlı gerilemesi tezi çeşitli açılardan çürütülüyor. Osmanlı tarihinin hakkı yenmiş yüzyılları olan 17. ve 18. yüzyılların öneminin vurgulandığı bölüm ise Osmanlı gerilemesi tezine karşı ilk metinde ileri sürülen argümanlara farklı bir açılım getiriyor.
“Bir tarih devrimi” başlığını taşıyan ikinci ana bölümdeki birinci yazı, ilk kez bu kitapta okuyucusuyla buluşuyor ve II. Abdülhamid’in denizaltıcılık tarihimizdeki mümtaz yeri üzerinde durarak Osmanlı yönetiminin 19. yüzyıl sonlarında bile Batı’daki teknolojik gelişmelere nasıl erkenden adapte olmak istediğine yönelik önemli ipuçları sunuyor.
“Osmanlı ve şehir” adlı üçüncü ana bölümün ilk yazısı, esasen “Oryantalist” Weber sosyolojisinin İslam ve özellikle Osmanlı şehri konusundaki yanılgılarına işaret ederek, gerçekte bir Osmanlı-İslam şehrinin hangi ilkelere dayandığını belirlemeye girişiyor. Kitabın son ana bölümü ise (“Osmanlı atlasında yitik hayatlar”), dört Osmanlı “aydını”nın hayatlarına yeni bir yaklaşımla eğiliyor.

Açıklama

* Tarih, bakıldığı yöne göre farklı mı görünür? Bakılan odak, hele Osmanlı gibi muazzam bir coğrafyayı ve eşine az rastlanır uzunlukta bir tarihî süreci içeriyorsa
kesinlikle olumlu olarak cevaplanması gereken bir sorudur bu. Bu yüzden de tek bir Osmanlı tarihi değil, farklı bakış açılarına ve ideolojik ön kabullere göre değişen
birçok Osmanlı tarihi olduğunu söylemek daha doğru olur.

* Yeniçeriliğin kalkması iyi mi oldu? Kaldırılınca kimin ekmeğine yağ sürülmüş oldu? Kimler yararlandı bundan? Kime ve nasıl bir engel oluşturuyordu yeniçeriler?
1826’daki yeniçeriliğin mahiyeti ile Fatih veya Kanuni dönemindeki yeniçeriliğin mahiyeti aynı mıydı veya aynı olabilir miydi? Neler, nasıl değişmişti bu ocağın dört
buçuk asır süren uzun ve serencamlı ömründe?

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Osmanlının Kayıp Atlası” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir