Varlıktan Başka / Levinas’ın Metafiziğine Giriş

Varlıktan Başka / Levinas’ın Metafiziğine Giriş

Levinas’ın felsefi düşüncesini gelişimi itibarıyla ortaya koymaya çalışan bu kitap, onun ilk felsefe olarak etiğine yani metafiziğine bir giriş, bir ölçüde eleştirel de olan bir giriş olma niteliğinde. Varlıktan Başka, Levinas’ın felsefesi üzerine Türkçe telif edilmiş kitaplık çapta ilk çalışma. Levinas’a göre etik yoluyladır ki özne, kendini ‘kendine çakılı’ olarak bulduğu varlığın kesif anlamsızlığından ve boğucu atmosferinden kurtulur. Etik, başkası ile –nam-ı diğer öteki ile– dolaysız ve asimetrik çıkar-gözetmez ilişkidir tam olarak. Etik terimlerde ifadesini bulan ötekiyle karşılaşma, varlığı aşmanın, dolayısıyla aşkınlığın bir, hatta biricik imkânıdır. Etikte ve etik yoluyla varlığın içkin ve çıkar-esaslı düzeni çatlar ki insan haddizatında varlıktaki bu çatlaktır. Levinasçı metafiziğin yani ilk felsefe olarak etiğin belli başlı nirengi noktalarını ele almayı amaçlayan bu kitaptaki analizler, birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili dört merkezi mefhum etrafında dönmektedir: başkalık – anlam – duyarlık – öznelik. Etik tasavvurunu temelde bu mefhumlar üzerinden geliştiren filozof, söz konusu mefhumların ve onlarla bağlantılı diğerlerinin trans-ontolojik, dolayısıyla trans-fenomenal anlamlarını açıklığa kavuşturmaya ve bu yolla da etiği ‘her şey’in temeli olarak ortaya koymaya çalışır. Yine, onun ontolojiye, bütünlük fikrine, idealizme ve/veya entelektüalizme yönelik kökten eleştirilerinde bu mefhumlar ve ilişkili oldukları meseleler ağırlıklı bir rol oynar.

Açıklama

* Özne başkası ile ilişki yoluyla varlıktan çıkar, başka bir ifadeyle bu ilişki yoluyla o, ontolojinin üstüne yükselir: Etik, aşkınlığın yani varlığın ötesine geçmenin bir, hatta biricik imkanıdır.
* Levinas’ın etiği temelde ontoloji eleştirine dayanır ve tam da ontolojinin “aşıldığı” yerde boy gösterir. Bu çalışmada söz konusu eleştiriyi ve aşma denemesini derinlemesine inceleyeceğiz.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Varlıktan Başka / Levinas’ın Metafiziğine Giriş” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir