Ali Nihad Tarlan.jpg (64 KB)
Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan
1898 yılında İstanbul’da doğdu. Manastır’da başladığı orta öğrenimini Selanik ve İstanbul’da tamamladı. (1917) Darü’l-Fünun’un Fransızca ve Farsça dil bölümlerini 1919’da, Darü’l-Fünun’u da 1920’de bitirdi. İslâm Edebiyatında Leylâ ve Mecnun Mesnevisi başlıklı doktora teziyle Edebiyat Fakültesinden doktora pâyesi alan ilk bilim adamı oldu. (1922) Uzun yıllar çeşitli liselerde Fransızca, Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde metin şerhi doçenti oldu. 1941’de profesörlüğe yükseldi. 1953’te Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanlığına getirildi. 1972 yılında emekli olduktan sonra da çalışmalarını sürdüren Ali Nihad Tarlan, bu dönemde özellikle Türk şairlerinin Farsça şiirlerini tercüme yoluyla neşretmeye yöneldi. Ali Şîr Nevâî, Yavuz Sultan Selim, Nef‘î, Nâbî ve Nedîm’in eserleriyle Molla Câmî’nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi bunlardan bazılarıdır. Cumhuriyet döneminde İslâm ve Doğu edebiyatlarıyla ilgilenen az sayıdaki araştırmacıdan biri olan Tarlan, Muhammed İkbal’in bazı kitaplarını Türkçeye çevirdi. Çalışmaları dolayısıyla İran ve Pakistan’dan çeşitli devlet nişanlarıyla ödüllendirildi. İstanbul’da vefat etti. İçerenköy mezarlığına defnedildi. Kültür Bakanlığı tarafından alınan kitaplığı Süleymaniye Kütüphanesi’nde Ali Nihad Tarlan Bölümü’nde okuyucuların istifadesine sunuldu. ”
Filtre
Tükenenleri Gösterme
Toplam 6 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.