Editörün Seçimi
 • Niyâzî-i Mısrî

  İki kaşın arasında çekti hatt-ı istivâ “Alleme’l-esmâ”yı tâlim etti ol hattan Hudâ Zât-ı ilme Mustafâ esmâya Âdem’dir emîn

  £0.00
 • Seyyid Nesimî

  Deryâ-yı vahdet cûşa geldi, Kevn ile mekân hurûşa geldi. Sırr-ı ezel oldu âşikârâ; Ârif nice eylesin müdârâ? Her zerrede güneş

  £0.00
 • Varlıktan Başka / Levinas’ın Metafiziğine Giriş

  * Özne başkası ile ilişki yoluyla varlıktan çıkar, başka bir ifadeyle bu ilişki yoluyla o, ontolojinin üstüne yükselir: Etik, aşkınlı

  £0.00
 • 59 Yüz Portreler

  * İnsan bilmek ister, inanmak, düşünmek ve güzelleştirmek! Bilmek için yollara düşer; bu, bilimdir. İnanmak için bir din edinir. Düşünm

  £0.00

Ketebe'de Bu Ay

Bu ay eklenen kitaplar hakkında detaylı bilgi için seçiniz.

Sosyal Medya

Ketebe TV