Editörün Seçimi
 • Erdem Bayazıt’la Sana Bana Vatanıma Dair Konuşmalar

  * Bizce edebî ürüne İslâmî vasfını veren onu telif eden kişinin İslâm’a imanıdır. Aslolan hayata Müslüman bir tavırla yaklaşmaktı

  £0.00
 • Erzurumlu Emrah

  Tarihe, geleceğe, hatta büsbütün zamana bir irade ve hareket meselesi olarak bakmadan, öğrenme azminin, mesuliyet fikrinin ve varoluş hikmetin

  £0.00
 • İbn Haldun / Hayatı ve Dönemi

  10 Haziran 1401 günü Suriye’de, Şam’ın surlarının hemen dışında kurulmuş olan bir Moğol çadırında biri tarihe yazılan diğeri ise

  £0.00
 • Pîr Sultân

  Zamanını aşarak günümüze kadar gelen Pîr Sultân Abdal, şiir tarihimizin seçkin ve öncü isimlerinden biridir. Onu günümüze taşıyan ik

  £0.00

Ketebe'de Bu Ay

Bu ay eklenen kitaplar hakkında detaylı bilgi için seçiniz.

Sosyal Medya

Ketebe TV